13 November 2020 / News

Berggren GROWPOLIS®-ekosysteemin palveluntuottajaksi

Täyden palvelun IPR-talona tunnettu Berggren Oy on GROWPOLIS®-ekosysteemin kolmas julkistettava palveluntuottaja.

Hyvä innovaatioiden sekä brändien suojaamisen ammattilainen on yksi alkuvaiheessa olevan yhtiön tärkeimpiä kumppaneita. Yhä useamman startup-yrityksen tuote ja palvelu rakentuu valtaosaltaan immateriaalioikeuksilla suojattavien elementtien varaan, kuten patentoitavien keksintöjen taikka tavaramerkeillä suojattavien brändien varaan.

”Kasvuyritysten polttoaineena toimivat lähes poikkeuksetta innovaatiot, vahva brändi ja näihin liittyvät varsinaiset immateriaalioikeudet, kuten patentit ja tavaramerkit. IPR:n huomiointi on erityisen tärkeää juuri polun alkupäässä, kun määritetään isossa kuvassa yrityksen tarjoomaa ja varmistetaan ansaintalogiikkaa tuleville vuosille mm. omat oikeudet rekisteröimällä ja muiden oikeuksiin liittyvät toiminnanvapausriskit minimoiden, kertoo Berggrenin osakas, Eurooppapatenttiasiamies Sakari Värilä.

Berggrenin ammattilaisten hoidossa on yli 75.000 IPR-toimeksiantoa, kattaen kaikki palvelut immateriaalioikeuksien suojaamisiin ja strategioihin sekä riitojenhoitoon liittyen, Suomessa ja kansainvälisesti. Yhtiön yli 80-vuotisen historian aikana Berggrenin kansainvälinen yhteistyö eri maissa toimivien IPR-ammattilaisten kanssa on muodostunut vakiintuneeksi ja kattaa koko maailman, palvellen Growpoliksen kasvuyhtiöasiakkaita globaalisti, missä vain on tarve.

Berggren tarjoaa Growpoliksen asiakkaille monipuolisesti immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja sen suunnitteluun liittyviä palveluita.

Growpoliksen toimitusjohtaja Kimmo Oila jatkaa: ”Berggren on IPR-alalla tunnetuimpia brändejä ja sen edelläkävijämäinen innovointiasenne omien tuotteidensa ja palveluidensa kehittämisessä sopii hyvin yhteen GROWPOLIS®-one-stop-shop –alustan tavoitteiden ja Growpoliksen arvojen kanssa. Berggrenillä tunnistetaan IPR-omaisuuksien merkitys, sekä mahdollisuudet ja konkreettiset tavat niiden kaupallistamiseen – teema, johon liittyen Growpolis haluaa olla mahdollistamassa asiakasyhtiöiden aineettoman pääoman hyödyntämistä monipuolisesti. Toivotamme Berggrenin yli 100 ammattilaisen joukon lämpimästi tervetulleeksi mukaan GROWPOLIS®-yhteisöön.”

 

Lisätietoja:

Growpolis / Kimmo Oila, toimitusjohtaja, 050 565 8968, kimmo.oila@growpolis.com

Berggren / Sakari Värilä, osakas, 010 227 2381, sakari.varila@berggren.eu