20 January 2020 / News

Lexia Asianajotoimisto GROWPOLIS®-ekosysteemin palveluntuottajaksi

Liiketoimintalähtöisestä toimintatavastaan tunnettu Lexia Asianajotoimisto Oy on GROWPOLIS®-ekosysteemin ensimmäinen julkistettava palveluntuottaja.

Juridiikan palveluita tarvitaan usein aivan alkuvaiheessa, jo ennen uuden yrityksen perustamista. Osakeyhtiön perustaminen sinällään muuttuu koko ajan helpommaksi digitalisaation ja yksinkertaistuvien rekisteröintiprosessien myötä.

Neuvonnan tarve on enemminkin osakassopimusten ja yhtiö- / omistusrakenteiden puolella. Ketkä toimivat yhtiön perustajina? Omistetaanko yhtiötä henkilökohtaisesti vai omien yhtiöiden kautta? Millaisia ehtoja perustajien väliseen osakassopimukseen tulee ja kannattaa sisällyttää? Miten luodaan jo ensimmäisestä osakassopimuksesta sellainen, että siihen on myöhemmin helppo liittää esim. sijoittajia mukaan? Kuinka varhaisen vaiheen työntekijöitä voidaan sitouttaa mukaan yhtiön kehittämiseen?

Lexia tarjoaa laaja-alaisesti kasvuyhtiöiden perustamiseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen sekä kasvattamiseen liittyvät palvelut. Asiakkaamme saavat jatkossa GROWPOLIS®-ekosysteemin kautta Lexialta juridiset ratkaisut yllä kuvattujen teemojen lisäksi mm. markkinoinnin ja tietosuojan juridiikkaan, tuotteiden ja palveluiden myyntiehtojen laadintaan, teknologiaan, lisensiointiin sekä yritystoiminnan rahoittamiseen ja yritysjärjestelyihin liittyvään juridiikkaan.

”Tuomme Growpoliksen tarjontaan vahvan startup- ja kasvuyritysosaamisemme ja haluamme tukea yrittäjiä erityisesti oikein toimimisen kulttuurissa. Startupit huolehtivat edelleen esimerkiksi sopimusasioistaan yllättävän huonosti. Riskejä ei tunneta ja tärkeimmätkin sopimukset saattavat olla retuperällä”, kertoo Lexian Startup- ja kasvuyritykset -toimialasta vastaava Markus Myhrberg.

”Erityisesti rahoittajia etsivien kasvuyritysten on tärkeä huolehtia, että perussopimukset ovat kunnossa, sillä sopimusongelmat voivat katkaista kasvun, Markus Myhrberg korostaa.

Growpoliksen toimitusjohtaja Kimmo Oila jatkaa: ”Lexia on nähnyt juridiikkatoimialalla muutostarpeen kohti tuotteistettuja ja ennakoitavia, kuukausimaksullisia palveluita. Lexian moderni ja uutta kokeileva kulttuuri sopii hyvin yhteen GROWPOLIS®-ekosysteemin kehittämisen ja Growpoliksen arvojen kanssa. Lexiassa on valmius ja notkeus nopeisiinkin muutoksiin, mikäli Growpoliksen asiakkailta tulee pyyntöjä uudenlaisista toimintatavoista tai palvelupaketeista.”

Lexian palveluita tulee olemaan saatavilla GROWPOLIS®-ekosysteemistä sekä kuukausiveloituksellisina palvelupaketteina että pistemäisinä kertatuotteina.

Lisätietoja:

Growpolis / Kimmo Oila, toimitusjohtaja, 050 565 8968, kimmo.oila@growpolis.com

Lexia Asianajotoimisto / Markus Myhrberg, osakas, asianajaja, 040 505 5343, markus.myhrberg@lexia.fi